Trygderefusjon

bor_2436

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Vi kan vurdere dine rettigheter og se om din diagnose gir deg rett til stønad fra folketrygden.

Besøk Helfo sine nettsider her.