Prisliste

Undersøkelse inkl. 2 rtg. puss og rens 1010
Røntgenundersøkelse pr. bilde. 130
Panoramarøntgen OPG 685
Hygienetillegg pr. behandling 150
Anestesi / bedøvelse 180
Tannfarget fylling
– 1 flate 850
– 2 flater 1450
– 3 flater 1700
Rotfylling tidsdebitering 3000-5000
Tannekstraksjon (enkel) 1195
Krone – bro pr ledd metall/keram 6300
Helkeramer / Emax inkl. tannteknikker 6300
Periodontitt / tannkjøtt behandling tidsdebitering 1995 pr time
Implantatbehandling pris ved behandlingsplan