top of page

Rotfylling må utføres når nerven i tannen er skadet. En rotfylling innebærer at nerven i tannen fjernes og kanalen fylles igjen med rotfyllingsmasse. Dette er en tidkrevende behandling og utføres vanligvis i 1 eller 2 behandlingsseanser. Enkelte komplisere tenner kan medføre flere behandlingsseanser.

 

De vanligste årsakene til rotfylling er: Hull som går helt inn til nerven. Skadet nerve feks pga traume (slag). En tann som har gjennomgått mye behandling f.eks store gjentatte fyllinger og deretter krone må også noen ganger rotfylles da nerven i tannen kan nekrotisere (dø) som følge av irritasjon av nerven. En rotfylling er et forsøk på å redde en tann.

En rotfylt tann er en svekket tann og blir sprøere enn en frisk tann. En slik tann trenger ofte en krone på toppen da en vanlig fylling kan føre til at tannen knekker på sikt.

ROTFYLLING

bottom of page